IV Zjazd PTBO w Zawierciu

Streszczenia i nagrody

Zapraszamy Państwa do przesyłania streszczeń związanych z tematyką Zjazdu.
Streszczenia prac w j. polskim należy przesłać za pośrednictwem formularza internetowego.

Tematy streszczeń:
1. Nauki podstawowe w otyłości
2. Otyłość wieku rozwojowego
3. Powikłania otyłości
4. Dietetyczne leczenie otyłości
5. Aspekty psychologiczne
6. Problemy chirurgii

Prace powinny składać się z wyróżnionych części, podanych w następującej kolejności:
1. wstęp
2. cel pracy
3. materiał
4. metody
5. wyniki
6. wnioski

Streszczenie nie może przekraczać (wraz z tabelami) 1 strony maszynopisu (czcionka 12 pkt.
Times New Roman, podwójne odstępy między wierszami).
Tekst - maksymalnie 250 wyrazów.

Nadsyłane streszczenia będą podlegały ocenie Komitetu Naukowego i zostaną opublikowane w
czasopiśmie Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii.
Warunkiem opublikowania streszczenia jest uiszczenie opłaty zjazdowej.

czytaj dalej »

Aktualna działalność PTBO

Szanowni Państwo

w sierpniu i grudniu 2011 roku Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością powołał sekcje, które mamy nadzieję w miarę rozwoju pozwolą na bardziej interdyscyplinarny rozwój Towarzystwa.
czytaj dalej »

III Zjazd PTBO w Olsztynie

Szanowni Państwo

W dniu 26.08.2011 roku podczas III Zjazdu PTBO w Olsztynie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PTBO, na którym dokonano wyborów nowego Zarządu Towarzystwa oraz podjęto decyzję o utworzeniu specjalistycznych sekcji – szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce władze.

Ponieważ otyłość ze względu na swoje konsekwencje jest chorobą interdyscyplinarną, Zarząd PTBO podejmie czynną współpracę z innymi Towarzystwami Naukowymi celem stworzenia wspólnych wytycznych dotyczących leczenia chorób towarzyszących otyłości. W roku 2012 planowany jest cykl konferencji dla lekarzy praktyków, których efektem będzie wypracowanie wspólnego konsensusu.

Aktualnie Pan Profesor Andrzej Milewicz w imieniu Zarządu PTBO rozpoczął starania o organizację 21 Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością we Wrocławiu w roku 2015.

Poprzedni Zarząd PTBO rozpoczął starania o umieszczenie przez Ministerstwo Zdrowia leczenia otyłości na liście umiejętności lekarskich, obecny Zarząd będzie je kontynuował, a jeżeli zakończą się one powodzeniem PTBO będzie czynnie uczestniczyć w ustaleniu zasad zdobywania tej umiejętności. Zanim jednak to nastąpi PTBO podejmie działania mające na celu stworzenie sieci certyfikowanych przez Towarzystwo jednostek zajmujących się leczeniem otyłości. czytaj dalej »

Biuletyny sekcji PTBO

sekcja bariatryczna
sekcja pediatryczna

Proponujemy strony
Copyright © 2011 Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością