Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu PTBO w latach 2011 -2013

Szanowni Państwo Członkowie PTBO

Mam pełną świadomość i wyrażam z tego powodu skruchę, że tak mało dzieje się na stronie Internetowej PTBO. Nie oznacza to jednak, że Zarząd jest bierny i nie wykazuje żadnych inicjatyw, wręcz przeciwnie liczne działalności i nawiązywanie interdyscyplinarnych współpracy zabierają czas i nie pozwalają na bieżąco aktualizować strony PTBO. Celem usprawiedliwienia, ale przede wszystkim poinformowania członków poniżej przekazuję krótkie sprawozdanie z działalności Zarządu w czasie dwóch lat kadencji. Zobowiązuję się jednocześnie do przekazania pod koniec roku 2014 dalszych inicjatyw i działań Zarządu.

Sierpień-grudzień 2011

Opracowanie stanowiska w sprawie stosowania metforminy w stanach przedcukrzycowych -- opublikowane w czasopiśmie Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2011; 7: 151-154.

Nawiązanie ścisłej współpracy ze:
- Stowarzyszeniem Praktycznego Leczenia Otyłości „Talia”
- Polskim Towarzystwem Kardiodiabetologicznym Prezes Prof. Danuta Pupek-Musialik

Rok 2012

Nawiązanie współpracy z:
- Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej
- Polskim Towarzystwem Diabetologicznym
- Polskim Towarzystwem Lipidologicznym
- Polskim Towarzystwem Kardiologicznym
• Kontynuacja współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Żywności
• Podjęcie rozmów z Wiceministrem Zdrowia w sprawie specjalizacji dla pediatrów, internistów i chirurgów w dziedzinie obesitologii
• Opracowanie z PTD wspólnego stanowiska w sprawie stosowania niskokalorycznych substancji słodzących
• Zajęcie stanowiska w sprawie propozycji ustawy PSL dotyczącej sklepików szkolnych

Rok 2013

• Nawiązanie ścisłej współpracy z Sekcją Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich
• Spotkanie z Senacką Komisją Zdrowia – luty
• Rozpoczęcie prac nad programem specjalizacji w dziedzinie obesitologii
• Sesja satelitarna PTBO na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego – maj 2013
• Wykład na V Międzynarodowa Konferencja Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TCHP – maj 2013
• Objęcie patronatem konferencji „Spotkania z Psychodietyką Praktyczną” – lipiec 2013
• Sesja satelitarna na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego – październik 2013
• Nawiązanie współpracy z Kolegium Lekarzy Rodzinnych początek prac nad wytycznymi diagnozowania i leczenia otyłości w praktyce lekarza rodzinnego
• Powołanie nowego czasopisma PTBO w języku angielskim Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery – od stycznia 2014 w drodze po IF

Plany 2014-2015

• Zakończenie prac nad programem specjalizacji z obesitologii i jej wprowadzenie do systemu polskiej opieki zdrowotnej
• Nawiązanie współpracy z Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego i Polskim Towarzystwem Dietetyki
• Cykl konferencji dla dietetyków
• Cykl konferencji dla edukatorów diabetologicznych
• Opracowanie interdyscyplinarnych wytycznych leczenia pacjenta otyłego z powikłaniami otyłości
• Opracowanie standardów kwalifikacji do chirurgicznego leczenia otyłości i opieki nad pacjentem po leczeniu operacyjnym
• Opracowanie polskiego podręcznika leczenia otyłości
• Aktywizacja członków PTBO w zakresie podejmowania lokalnych inicjatyw szkoleń i konferencji

Szanowni Państwo ponieważ przez cały czas trwania kadencji obecnego Zarządu staram się udowodnić, że moim mottem przewodnim jest „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, co między innymi uwidacznia się przez nawiązywanie na wielu polach współpracy z innymi Towarzystwami, a także nie będąc osobą bezkrytyczną wobec swoich działań i zdającą sobie sprawę, że w ferworze różnych działań w tym również walki o marne finanse Towarzystwa i jego Zjazdów uruchamiam na stronie PTBO zakładkę, która umożliwi Państwu komentowanie mojej działalności oraz działalności Zarządu. Obiecuję, że postaram się odpowiadać na komentarze i wyciągać z nich wnioski. Być może w ten sposób poprawi się komunikacja między Zarządem i Członkami PTBO, a wyjaśnienie niektórych aspektów rozwieje niezadowolenie. Natomiast konstruktywna krytyka jest zawsze mile widziana ponieważ poprawia jakość działań, a na tym mi najbardziej zależy. Chcę podkreślić, że podejmując decyzję o starcie w wyborach na stanowisko Prezesa PTBO miałam pełną świadomość, że nie jest to tylko zaszczyt a przede wszystkim ciężka praca. Wyzwania te podejmuję w czasie całej kadencji, a to czy zdaniem Członków PTBO swoje zadania wykonuję właściwie chciałabym mieć szansę skorygować poprzez ich opinie zamieszczone na stronie PTBO. Patrząc perspektywicznie, wiem że taka zakładka powinna była znaleźć się na stronie Internetowej już dawno,  każdy z nas uczy się całe życie, stąd liczę na wyrozumiałość, że zostaje ona założona dopiero po 3 latach działalności obecnego Zarządu.

Z wyrazami szacunku
Prezes PTBO
Prof. dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Członkowie Honorowi

Prof. dr hab.
Barbara Zahorska-Markiewicz

Prof. dr hab.
Andrzej Milewicz

Prof. dr hab.
Edward Stanowski

Zaprzyjaźnione i
Współpracujące Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne

Polskie Towarzystwo Lipidologiczne

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Sekcja Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej Towarzystwa Chirurgii Polskiej

Biuletyny sekcji PTBO


sekcja bariatryczna
sekcja pediatryczna

Proponujemy strony
Copyright © 2011 Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością