Czasopismo

Decyzją Zarządu PTBO z dniem 31.12.2014 roku zakończono wydawanie dotychczasowego oficjalnego czasopisma Towarzystwa Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii.

Od dnia 01.01.2014 oficjalnym czasopismem PTBO jest Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery wydawane w języku angielskim.

Pożegnanie z czasopismem Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii

Szanowni Czytelnicy

Szanowni Państwo Współpracownicy,

Przez ostatnie cztery lata pełniłem funkcję Redaktora Naczelnego kwartalnika Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, organu Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. W tym czasie ukazało się szesnaście numerów pisma, opublikowano łącznie 82 prace (46 oryginalnych, 33 poglądowe oraz 3 inne pozycje) dotyczące różnych aspektów otyłości. Ponadto, wydaliśmy dwa numery zjazdowe w 2011 i 2013 r. Nie był to łatwy okres, nie mieliśmy instytucjonalnego sponsora, pismo utrzymywało się głównie dzięki wsparciu Towarzystwa.

Sukces i zainteresowanie pismem to zasługa przede wszystkim Autorów zgłaszających ciekawe prace, rzeszy wiernych Czytelników, Recenzentów i członków Kolegium Redakcyjnego oraz pani redaktor Joanny Gajkowskiej prowadzącej kwartalnik z ramienia Wydawcy. Liczne nowe obowiązki, a także potrzeba „odświeżenia” spojrzenia na czasopismo przez osobę nowego redaktora naczelnego, skłoniły mnie do podjęcia niełatwej decyzji o zakończeniu tego etapu mojej działalności.

Wszystkim wcześniej wymienionym, a szczególnie Pani redaktor Joannie Gajkowskiej składam serdeczne podziękowania za minione lata współpracy i życzę dalszych sukcesów w żmudnej i odpowiedzialnej pracy redakcyjnej.

Żegnam się z Państwem życząc utrzymania wysokiej pozycji czasopisma, niezależnie od jego przyszłej linii, będę życzliwie śledził jego dalsze losy.

Marek Bolanowski

Szanowni Państwo

Czasopismo Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii od 2005 roku było oficjalnym kwartalnikiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Pierwszym Redaktorem Naczelnym czasopisma była Pani Profesor Ewa Małecka-Tendera, której praca przyczyniła się do uzyskania przez nie punktacji ministerialnej. Od 2009 roku funkcję Redaktora Naczelnego pełnił Pan Profesor Marek Bolanowski, którego wysiłek pozwolił na utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma. Decyzja Pana Profesora Bolanowskiego dotycząca rezygnacji ze stanowiska Redaktora Naczelnego Czasopisma Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii wyprzedziła decyzję Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością odnośnie potrzeby zmian związanych z jego oficjalnym organem prasowym. Uchwałą Zarządu PTBO czasopismo Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii od 1 stycznia 2014 roku nie będzie już oficjalnym kwartalnikiem PTBO. Towarzystwo powołało nowy tytuł wydawniczy „Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery”, który od 1 stycznia 2014 roku będzie jego oficjalnym organem wydawniczym ukazującym się w języku angielskim. Mamy nadzieję, że przy dalszej współpracy dotychczasowych Autorów i Recenzentów oraz nowych osób ten organ prasowy PTBO stanie się czasopismem o międzynarodowym zasięgu i znaczeniu.

Nie jest to równoznaczne z ze zniknięciem z rynku wydawniczego czasopisma Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii ponieważ PTBO nie jest właścicielem tytułu, a decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii wydawcy. Jednak, jeżeli jego wydawanie będzie kontynuowane nie będzie już objęte patronatem naukowym PTBO.

Zamykając w imieniu Zarządu PTBO okres, w którym czasopismo Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii było naszym organem prasowym i żegnając się z jego Wydawcą oraz Autorami i Czytelnikami dziękuję Panu Profesorowi Bolanowskiemu i Pani Redaktor Joannie Gajkowskiej za włożony trud. Dziękuję wszystkim Członkom Komitetów Redakcyjnego i Naukowego oraz wszystkim Autorom prac i Recenzentom.

Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

Oficjalnym czasopismem towarzystwa jest od 01.01.2014.

„Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery”Aim and Scope

Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery is a new peer-reviewed multidisciplinary online published quarterly journal for nutrition, obesity and its complications as well as therapy including metabolic surgery research.

It is the official journal of the Polish Association for the Study of Obesity.

Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery is a multidisciplinary journal for obesity research and therapy, publishes articles covering all aspects of:
- nutrition – basic research, eating habits, the impact on health of micro- and macronutrients, the role of change in eating habits in the prevention and treatment of obesity and its complications,
- obesity – epidemiology, basis research, clinical trials, psychological and socio-economic aspects, obesity complications, treatment including aspects of physical activity and preventive action,
- metabolic surgery – basic research, techniques, clinical studies.

Types of articles published in Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery include original research, reviews, short communications and letters to the editor.

The editors carefully select papers to present only the most recent findings in clinical practice and research.

This journal is addressed to pediatricians, internists, endocrinologists, dialectologists, surgeons, general practitioners, dieticians, psychologists and psychiatrists, sports medicine and public health specialists.

The articles in this journal are published open access (OA)

Publisher: Polish Association for the Study of Obesity (Katowice) and Termedia Sp. z o.o. (Poznań)

Editor-in-Chief: Magdalena Olszanecka-Glinianowicz (Katowice, Poland)


Deputy Editors:

Nutrition
Lucyna Ostrowska (Bialystok, Poland),

Obesity and its complications – Pediatrics
Ewa Małecka-Tendera (Katowice, Poland)

Obesity and its complications – Adults
Jerzy Chudek (Katowice, Poland)

Metabolic Surgery
Mariusz Wyleżoł (Warsaw, Poland)

Editors:

Marek Bolanowski (Wrocław, Poland)
Jacek Dadan (Białystok, Poland)
Artur Mazur (Rzeszów, Poland)
Krzysztof Paśnik (Warsaw, Poland)
Danuta Pupek-Musialik (Poznan, Poland)

Editorial Board
Hanna Bachórzewska-Gajewska (Białystok, Poland)
Maciej Banach (Łódź, Poland)
Magdalena Białkowska (Warsaw, Poland)
Paweł Bogdański (Poznań, Poland)
John Blundell (Leeds, UK)
Aldona Dembińska-Kieć (Kraków, Poland)
Svetoslav Handjiev (Sofia, Bulgaria)
Michał Holecki (Katowice, Poland)
Piotr Jankowski (Kraków, Poland)
Zbigniew Kalarus (Zabrze, Poland)
Jan Komorowski (Łódź, Poland)
Barbara Krzyżanowska-Świniarska (Szczecin, Poland)
Marie Kunesova (Prague, Czech Republic)
Andriy Lavrik (Ukraine)
Małgorzata Malczewska-Malec (Kraków, Poland)
Almantas Maleckas (Lithuania)
Maciej Małecki (Kraków)
Agnieszka Mastalerz-Migas (Wrocław, Poland)
Dana Mullerova (Prague, Czech Republic)
Bogusław Okopień (Katowice, Poland)
Renato Pasquali (Bologna, Italy)
Marija Pfeifer (Ljubljana, Slovenia)
Ryszard Plinta (Katowice, Poland)
Dorota Witrowa-Rajchert (Warsaw, Poland)
Gabriela Roman (Cluj-Napoca, Romania)
Violetta Skrzypulec-Plinta (Katowice, Poland)
Andrzej Więcek (Katowice, Poland)
Yuriy Yashkov (Russia)
Barbara Zahorska-Markiewicz (Katowice, Poland)

Czasopismo jest kwartalnikiem wydawanym 4 razy w roku przez wydawnictwo;

Termedia Publishing House
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań, Poland
phone/fax: +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Regulamin zgłaszania prac dostępny na stronie:
http://www.termedia.pl/Journal/Nutrition_Obesity_Metabolic_Surgery-72/Dla_autorow

Członkowie Honorowi

Prof. dr hab.
Barbara Zahorska-Markiewicz

Prof. dr hab.
Andrzej Milewicz

Prof. dr hab.
Edward Stanowski

Zaprzyjaźnione i
Współpracujące Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne

Polskie Towarzystwo Lipidologiczne

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Sekcja Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej Towarzystwa Chirurgii Polskiej

Biuletyny sekcji PTBO


sekcja bariatryczna
sekcja pediatryczna

Proponujemy strony
Copyright © 2011 Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością