Członkostwo


Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Uchwała o przyjęciu do PTBO podejmowana jest przez Zarząd Towarzystwa podczas zebrania Zarządu. Po podjęciu uchwały osoby zainteresowane otrzymają pisemną informację o podjętej decyzji. Opłaty składki członkowskiej prosimy dokonywać po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do PTBO. Skreślenie z listy członków PTBO następuje automatycznie jeżeli członek ma dwuletnie zaległości w opłacaniu składek.

Członkowie płacący składki maja prawo do korzystania z obniżonej opłaty zjazdowej oraz opłat na sympozjach, konferencjach i warsztatach organizowanych przez PTBO, uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków i wyborach Zarządu, otrzymywania czasopisma PTBO a po otrzymaniu hasła darmowego dostępu do tematycznych biuletynów, które będą ukazywać się na stronie PTBO oraz forum członków.

Osoby będące członkami PTBO zostają automatycznie członkami Europejskiego i Światowego Towarzystwa Badań nad Otyłością (PTBO przekazuje składki członkowskie) i mają prawo do obniżonych opłat na zjazdach tych Towarzystw.

Członkowie Honorowi

Prof. dr hab.
Barbara Zahorska-Markiewicz

Prof. dr hab.
Andrzej Milewicz

Prof. dr hab.
Edward Stanowski

Biuletyny sekcji PTBO


sekcja bariatryczna
sekcja pediatryczna

Proponujemy strony

Copyright © 2011 Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością