Informacje ogólne o PTBO

Z połączenia dwóch towarzystw mających 10 letni dorobek:

- Polskiego Towarzystwa Patogenezy i Terapii Otyłości
(prezes prof. dr hab. med. Andrzej Milewicz)
- Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii
(prezes prof. dr hab. med. Barbara Zahorska-Markiewicz)

24 czerwca 2005 roku na I Konferencji Naukowej PTBO w Warszawie powstało Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością. Liczba członków PTBO jest największa spośród wszystkich Europejskich Towarzystw Badań nad Otyłością.

Zjazdy Towarzystwa odbywają się co dwa lata, realizując cele naukowe i edukacyjne działalności Towarzystwa. Dla zapewnienia wysokiego poziomu naukowego najnowsze osiągnięcia prezentowane są przez ekspertów zagranicznych i krajowych. Istnieje też możliwość przedstawienia własnego dorobku naukowego. I Zjazd PTBO odbył się 27-29 września 2007r. w Poznaniu, II Zjazd PTBO odbył się 15-17 października 2009r. w Szczecinie, a III Zjazd PTBO połączony z 3 Środkowoeuropejskim Kongresem Otyłości odbył się 25-27 sierpnia 2011 r. w Olsztynie, IV Zjazd PTBO odbył się w dniach 12-14 września 2013 w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Zawierciu. V Zjazd PTBO odbędzie się w dniach 17- 19 września w Białymstoku.

Oficjalnym czasopismem PTBO jest "Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii". Czasopismo wydawane jest jako kwartalnik przez Via Medica Sp. z o. o. Czasopismo publikuje prace przeglądowe, oryginalne, kazuistyczne oraz listy i komentarze w języku polskim i angielskim. Aktualna punktacja ministerstwa wynosi 6 pkt.

Działalność edukacyjna PTBO: organizacja konferencji i warsztatów naukowych oraz szkoleń dla lekarzy praktyków. Opracowywanie materiałów edukacyjnych dla lekarzy i pacjentów. Współpraca w ramach samorządowych programów promocji zdrowia. Współpraca międzynarodowa Prof. B. Zahorska-Markiewicz jest członkiem Obesity Management Task Force European Association for the Study of Obesity oraz SCOPE Registration Group. W ramach działań SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional Education) na 20 członków założycieli w Europie (Founding Fellow Specialist Certification of Obesity Professionals in Europe), 4 osoby są członkami PTBO: Prof. dr hab. med. Ewa Małecka – Tendera, Prof. dr hab. med. Barbara Zahorska – Markiewicz, Prof. dr hab. med. Andrzej Milewicz, Prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz, poza tym mamy jeszcze 4 specjalistów europejskich (European Fellow Specialist Certification of Obesity Professionals in Europe) dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka – Glinianowicz (2007), dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł (2008), Prof. dr hab. Barbara Krzyżanowska-Świniarska (2010) i dr n. med. Michał Holecki (2010) oraz 4 narodowych (National Fellow Specialist Certification of Obesity Professionals in Europe) Prof. dr hab. med. Danuta Pupek –Musialik (2007), dr n. med. Magdalena Kujawska – Łuczak (2007), dr n. med. Paweł Bogdański (2007), dr n. med. Agnieszka Żak- Gołąb (2011).

Członkowie PTBO opłacający składki są również członkami Europejskiego i Światowego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Składka na rok 2014 wynosi 150 PLN. Opłaty składek można dokonywać przelewem na konto towarzystwa w ING Banku Śląskim nr konta: 77 1050 1214 1000 0022 9755 2362

1% podatku

Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością posiada aktualnie status organizacji pożytku publicznego. W związku z tym uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Dzięki uproszczonej w tym roku procedurze, wystarczy wpisać w rozliczeniu PIT w rubryce "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)"

Nazwa OPP : Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością ING Bank Śląski konto nr 77 1050 1214 1000 0022 9755 2362 Numer KRS : 0000229127

Wnioskowana kwota (nie może przekroczyć 1% kwoty z "Podatku należnego") : ………zł

Prof. dr hab. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
Członkowie Honorowi

Prof. dr hab.
Barbara Zahorska-Markiewicz

Prof. dr hab.
Andrzej Milewicz

Prof. dr hab.
Edward Stanowski

Zaprzyjaźnione i
Współpracujące Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne

Polskie Towarzystwo Lipidologiczne

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Sekcja Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej Towarzystwa Chirurgii Polskiej

Biuletyny sekcji PTBO


sekcja bariatryczna
sekcja pediatryczna

Proponujemy strony
Copyright © 2011 Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością